Bedelli askerlik ücreti ve kıdem tazminatı tavanı belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı zamlar ve Ocak-Temmuz 2023 döneminde kullanılacak katsayıları da genelge ile açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin imzasıyla yayımlanan genelgeye göre bedelli askerlik ücretini belirleyen formülde yer alan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 154’üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge ve kıdem aylığı gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı 0,433684 olarak belirlendi.

Böylece bedelli askerlik formülüne göre yeni hesaplamalar gerçekleşti.

Bedelli Askerlik ücreti Ocak-Temmuz 2023 dönemi için 104 bin 84 lira 16 kuruş olarak belirlendi.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI BELLİ OLDU

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin imzasıyla yayımlanan genelgeye göre Ocak-Temmuz 2023 döneminde kıdem tazminatı tavanı 19 bin 982 lira 83 kuruş oldu.

Hazine Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Mevzuatı uyarınca vize edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarının, anılan Genelgenin 1’inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendiyle yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %30 oranında artırılmıştır.

Çeşitli statülerde 2022 yılında sözleşmeli olarak çalıştırılanlardan 2023 yılında da görevlerine devam etmeleri ilgili kamu idarelerince uygun görülenlerin, söz konusu Genelgenin 1’inci maddesinin ikinci fıkrasının € bendiyle yükseltilmiş bulunan mevcut brüt sözleşme ücretleri %30 oranında artırılmıştır.

29/12/2020 tarihli ve 3342 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu İktisadi Teşebbüslerinde Uygulanacak Ücretlerin Tespitine İlişkin Karara ekli listede gösterilen grupların 31/12/2022 tarihi itibarıyla en düşük ve en yüksek temel ücretleri ile bu gruplara göre temel ücreti belirlenen personelin anılan tarih itibarıyla geçerli olan temel ücretleri %30 oranında artırılmıştır.

Özelleştirme programında bulunan kuruluşlarda 527 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 31’inci maddesine istinaden istihdam edilen sözleşmeli personelin 31/12/2022 tarihi itibarıyla geçerli olan sözleşme ücretleri %30 oranında artırılmıştır. Ancak, bunların sözleşme ücreti tutarları, ilgili dönemde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı cetvele dahil emsali personelin toplam sözleşme ücreti tutarını geçmeyecektir.

8/2/2002 tarihi ve 2022/3729 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının, 2’inci maddesinde yer alan ortalama ücret toplamı üst sınırı 43.194,95 TL’ye yükseltilmiş ve 3’üncü maddesi kapsamındaki personelin mali ve sosyal hakları söz konusu maddede yer alan usul ve esaslar dahilinde %30 oranında artırılmıştır.

1/1/2023 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 19.982,83 TL’dir.

19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Kanun uyarında yürürlüğe konulan Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin 8’inci maddesi uyarında Bakanlığımızca ilan edilmesi gereken genel idare hizmetleri sınıfında birinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürüne ödenen her türlü zam ve tazminatlar dahil net aylık tutarı 1/1/2023 tarihi itibarıyla 19.340,69 TL’dir.

5/1/2023 tarihli ve 1818123 sayılı Bakanlığımız Genelgesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Aylık ve ücretlerin hesaplanması, yukarı maddelerde yer alan açıklamalar dikkate alınmak suretiyle gerçekleştirilecek olup fark tutarları ise hesaplamalarını müteakiben ödenecektir.

Yorum yapın

şişli escort
bursa escort kocaeli escort izmit escort escort bursa ankara escort pendik escort tuzla escort
istanbul escort bağcılar escort bahçelievler escort bursa escort bursa merkez escort bursa ucuz escort
izmit escort kocaeli escort
bursa escort görükle escort
görükle escort bursa escort bayan bursa merkez escort bursa sınırsız escort bursa otele gelen escort
şişli escort mecidiyeköy escort istanbul travesti escort
şişli bayan escort mecidiyeköy escort gorukle escort bursa escort altıparmak escort
escort ankara
bursa escort bursa escort bursa escort bayan bursa escort görükle escort bursa escort bayan bursa ucuz escort beşiktaş escort halkalı escort bakırköy escort